08 Ιουνίου 2011

GR-Απελευθερωμένα ασθενοφόρα

Το ακόλουθο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 8 Ιουνίου 2011.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Απελευθερωμένα ασθενοφόρα
γράφει ο Παναγιώτης Αλεβαντής*

Μήπως έφτασε η ώρα ορθολογικής οργάνωσης των διακομιδών ασθενών με ασθενοφόρα και αναβάθμισης του ρόλου και της αποστολής του ΕΚΑΒ;

Διαβάζω ότι στα επαγγέλματα που απελευθερώνονται σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση περιλαμβάνεται και το επάγγελμα του διασώστη ασθενοφόρου. Αλλά κατά καιρούς διαβάζω επίσης ότι οι διακομιδές με ιδιωτικά ασθενοφόρα στοιχίζουν πανάκριβα, ότι τα ιδιωτικά ασθενοφόρα υπάρχουν επειδή το ΕΚΑΒ έχει ελλείψεις, ότι οι οδηγοί δεν είναι εκπαιδευμένοι στις πρώτες βοήθειες και άλλα φοβερά και τρομερά.

Πρόσφατα είχα μια εμπειρία εδώ στο Βέλγιο όταν χρειάστηκε να καλέσω το 112 για ένα κάταγμα που έπαθε η γυναίκα μου πέφτοντας στον κήπο. Το απαστράπτον από καθαριότητα ασθενοφόρο των πυροσβεστών έφτασε σε πέντε λεπτά και οι διασώστες με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη ευγένεια την μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τα περαιτέρω. Λίγες μέρες μετά ήλθε ο λογαριασμός – 148,95 ευρώ για τα 28 χιλιόμετρα από το σπίτι στο νοσοκομείο. Το τιμολόγιο είχε εκδοθεί από τον Δήμο στον οποίο υπάγεται η πυροσβεστική υπηρεσία που ανέλαβε την διακομιδή.

Το περιστατικό ήταν επείγον και γι’ αυτό κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Σε προηγούμενη περίπτωση όταν χρειάστηκε να μεταφέρουμε έναν ηλικιωμένο κύριο 93 ετών που εμφάνισε πόνους στην κοιλιά χωρίς η κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη, ο γιατρός μας συνέστησε να απευθυνθούμε σε ιδιωτικό ασθενοφόρο. Αντίστοιχη χρέωση χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα κατά τη μεταφορά. Ασθενοφόρα τέτοιου τύπου για μη επείγουσες διακομιδές έχει και ο Ερυθρός Σταυρός στο Βέλγιο και είναι διαθέσιμα μέσω του αριθμού 105.
Τα βρετανικά ιδιωτικά ασθενοφόρα χρησιμοποιούνται για την διακομιδή ασθενών αλλά και για την κάλυψη μεγάλων εκδηλώσεων.

Στην Ελλάδα, εξ όσων διαβάζω, άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ασθενοφόρων μπορούν να λαμβάνουν κλινικές, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, καθώς και Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης υπό την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούν μόνο όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, άδεια λειτουργίας ασθενοφόρου μπορούν να λάβουν ασφαλιστικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους, πάλι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση 754/-6-2005 ή και μαζικοί εργασιακοί χώροι, όπως π.χ. εργοστάσια. Τις άδειες λειτουργίας των οχημάτων δίνει το ΕΚΑΒ, αλλά με βάση το νέο νόμο για τον Καλλικράτη (άρθρο 186-Ζ) η χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας ανήκει πλέον στις Περιφέρειες ενώ αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας μπορούν να μεταβιβαστούν και στους Δήμους. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι είναι επίσης αρμόδιοι για τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.
Γερμανικό ασθενοφόρο του Τάγματος της Μαλτας. Στη Γερμανία τα ασθενοφόρα ανήκουν σε εθελοντικές οργανώσεις και πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα DIN ανάλογα με την αποστολή που καλούνται να αναλάβουν.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι το ΕΚΑΒ, που είναι στελεχωμένο με προσωπικό εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών περιστατικών αλλά και μεγαλύτερων καταστροφών, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή του, στην αντιμετώπιση των επειγόντων. Παράλληλα, τα ιδιωτικά ασθενοφόρα μπορούν να αναλαμβάνουν τις μη επείγουσες διακομιδές που απαιτούν κάποια βοήθεια προς τους μεταφερόμενους (άτομα μειωμένης κινητικότητας λόγω ηλικίας, αναπηρίας κλπ.). Όμως, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, μπορούν να οργανώσουν τα ιδιωτικά ασθενοφόρα εντάσσοντας τα στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και καταστροφών με την υποχρέωση περιοδικής επιθεώρησης των οχημάτων (από τα ΚΤΕΟ και το ΕΚΑΒ) και εκπαίδευσης των πληρωμάτων σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και συμμετοχής σε ασκήσεις. Σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες η εξυπηρέτηση από τις επίσημες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι δύσκολη μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ασθενοφόρα που ανήκουν σε Δήμους ή τοπικές εθελοντικές οργανώσεις (π.χ. από δωρεές ομογενών) για τη μεταφορά ασθενών, σε συνεννόηση πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση των επειγόντων είναι πάντα ζήτημα τοπικών συνθηκών, και εξαρτάται όχι μόνο από την επαγγελματική επάρκεια αλλά συχνά και από το πνεύμα εθελοντικής προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η οργάνωση της αντιμετώπισης επειγόντων και η τακτική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ιδίως με την οργάνωση ασκήσεων πραγματικού χρόνου είναι θεμελιώδους σημασίας. Οι αξιέπαινες προσπάθειες των εθελοντών αξίζει να πλαισιωθούν και από ένα σχέδιο δράσης της Περιφέρειας και των Δήμων της Κρήτης με στόχο την σωτηρία ζωών και τον περιορισμό των αναπηριών λόγω καθυστερημένης άφιξης των ασθενοφόρων. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και ως θετικό στοιχείο για τον τουρισμό και να διαφημιστεί ανάλογα.

* Φυσικός, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με στοιχεία από ΤΑ ΝΕΑ 31/5/2010, το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 17/5/2011 και το http://hellas-medic.blogspot.com/


Γνωμικά - Παροιμίες