11 Απριλίου 2019

Πολίτες και παραβάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019. 26ο ένθετο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινότητα των πολιτών στην εκπομπή «Και μία, και δύο» με δύο πρόσχαρες, ευγενικές, γλωσσομαθείς και επαγγελματίες δημοσιογράφους, τη Δομίνα Διαμαντοπούλου και τη Μυρσίνη Λιοναράκη. Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 1 μέχρι τις 2 (το μεσημέρι ...) στον Αθήνα984.

Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής στην οποία αναφερθήκαμε συνοπτικά σε μερικούς ακόμη τρόπους παρέμβασης των πολιτών σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο για θέματα που αφορούν τομείς αποκλειστικής ή συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ένωσης (όχι υποστηρικτικής π.χ. αντικαπνιστική νομοθεσία, εκπαίδευση, πολιτική προστασία) και για συγκεκριμένες οδηγίες ή κανονισμούς.
 • Υποβάλλονται ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία (διαδικτυακά).
  • σε 15 εργάσιμες ημέρες απάντηση της Επιτροπής
  • σε 12 μήνες εξέταση και είτε διαδικασία επί παραβάσει, είτε πιέσεις με άλλον τρόπο.
 • η διαδικασία επί παραβάσει μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη του Κράτους μέλους (το οποίο αν δεν συμμορφωθεί θα πρέπει να καταβάλλει ημερήσιο πρόστιμο …) – είναι χρονοβόρος διαδικασία αλλά αποτελεσματική διαδικασία (π.χ. εφαρμογή νομοθεσίας περί αποβλήτων)
 • Οι έμμεσες πιέσεις επίσης φέρνουν αποτελέσματα … (π.χ. σήμανση τσιγάρων).
Αν η Επιτροπή δεν απαντήσει ή απαντήσει με μη ικανοποιητικό τρόπο δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O'Reilly).
 • Διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο και αναφέρεται
 • Καλεί την Επιτροπή (ή άλλο θεσμικό όργανο που δεν απάντησε) να εξηγήσει τους λόγους.
 • Αν δεν παρασχεθούν επαρκείς εξηγήσεις η πράξη της Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως κακοδιοίκηση και το θεσμικό όργανο καλείται να επανορθώσει
 • Η υπόθεση αναφέρεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει άλλους τρόπους πίεσης (π.χ. περικοπή του προϋπολογισμού ή και έλεγχος της εκτέλεσής του).
Τελευταία δυνατότητα η υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Ηλεκτρονική υποβολή
 • Εξέταση από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Ενδεχομένως πρόσκληση του καταγγέλοντος να παρέμβει κατά την Συνεδρίαση
 • Πρόσκληση της Επιτροπής ή/και του Συμβουλίου να ενεργήσει ή απάντηση ότι πρόκειται για αρμοδιότητα του Κράτους μέλους (αναφορά στον Εθνικό Συνήγορο του πολίτη)

Γνωμικά - Παροιμίες