21 Φεβρουαρίου 2019

Ευκολότερη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019. 19ο ένθετο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινότητα των πολιτών στην εκπομπή «Και μία, και δύο» με δύο πρόσχαρες, ευγενικές, γλωσσομαθείς και επαγγελματίες δημοσιογράφους, τη Δομίνα Διαμαντοπούλου και τη Μυρσίνη Λιοναράκη. Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 1 μέχρι τις 2 (το μεσημέρι ...) στον Αθήνα984.

Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής στην οποία αναφερθήκαμε σε τρία μέτρα που διευκολύνουν την κινητικότητα των πολιτών οι οποίοι εργάζονται ή διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. • Τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (EE) 2016/1191 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • 17 περίπου εκατ. πολίτες που ζουν ή εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν χρειάζεται να επικυρώνουν ούτε να μεταφράζουν μια σειρά από δημόσια έγγραφα (πιστοποιητικά γέννησης, γάμου (και οικογενειακής κατάστασης), συμβίωσης, διαζυγίου, ζωής, συμβίωσης, γονικής ιδιότητας, κατοικίας/διαμονής, ιθαγένειας ή θανάτου, λευκό ποινικό μητρώο, δικαίωμα εκλέγειν/εκλέγεσθαι) για να αποδειχτεί η γνησιότητά τους.
  • Πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα χρησιμεύουν ως μεταφραστικά βοηθήματα. Αν η παραλαμβάνουσα αρχή έχει αμφιβολίες για τη γνησιότητα του δημόσιου εγγράφου, επικοινωνεί με την εκδούσα αρχή μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).
  • Δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη. Πληροφορίες στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice).
 • Επιτεύχθηκε συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) που αφορά την ασφάλεια στων ιδιωτικών (συμπληρωματικών) συστημάτων σύνταξης (σήμερα επωφελούνται από τέτοια συστήματα μόνο το 27% των ευρωπαίων (25-59 ετών).
  • Για τους καταναλωτές: Περισσότερες δυνατότητες επιλογής (ανταγωνισμός), αυστηρές απαιτήσεις πληροφόρησης, έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δικαίωμα αλλαγής παρόχου ανά πενταετία, και μεταφορά σε περίπτωση μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος. Ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση με εθνικά προϊόντα.
  • Για τους ασφαλιστές: Νέες ευκαιρίες στην αγορά των ατομικών συντάξεων (δράση σε ολόκληρη την ΕΕ και ηλεκτρονικά, οικονομίες κλίμακας), διαβατήριο ΕΕ προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή διανομή.
  • Για αμφότερους: Διάφορες επιλογές καταβολής στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
 • Επιτεύχθηκε συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που θα εξασφαλίσει δικαιότερη κινητικότητα των εργαζόμενων. Επισημαίνεται ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και οι πολιτικές απασχόλησης αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων η Ένωση παίζει συντονιστικό ρόλο. H νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα εξασφαλίσει για τα 17 εκατ. Πολιτών που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ:
  • Πληροφόρηση εργαζόμενων και επιχειρήσεων για ευκαιρίες, κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις.
  • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών με εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών, πρακτικές καθημερινής συνεργασίας, διεξαγωγή κοινών και συντονισμένων επιθεωρήσεων και επίλυση πιθανών διασυνοριακών διαφορών.
  • Εστίαση στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την απόσπαση των εργαζομένων, τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ειδική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών (2 εκατ. εργαζόμενοι διασχίζουν καθημερινά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταφέροντας εμπορεύματα ή επιβάτες).
  • Στήριξη του δικτύου των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Γνωμικά - Παροιμίες