21 Ιανουαρίου 2011

GR-112: ο ευρωπαϊκός αριθμός για τα επείγοντα

Το ακόλουθα άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 21 Ιανουαρίου 2011.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
112: ο ευρωπαϊκός αριθμός για τα επείγοντα
Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης και σε αρκετές άλλες (αντίστοιχα στη Βόρεια Αμερική χρησιμοποιείται το 911, γνωστό από τις πολυάριθμες αμερικάνικες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές).

Καθιερώθηκε το 1991 στο πλαίσιο της δημιουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ως ένα πρώτο στοιχείο της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της βασικής υπηρεσίας που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από το 2002 αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καθολική υπηρεσία στις τηλεπικοινωνίες (2002/22/ΕΚ). Το 2009 μετά από ενέργειες μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης εθελοντών, της Ενωσης για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επειγόντων (http://www.eena.org/), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσαν την 11η Φεβρουαρίου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112. Την ημέρα αυτή οι Αρχές των κρατών - μελών και της Ενωσης, αλλά και η ΕΕΝΑ, οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση του ενιαίου αυτού αριθμού, χάρις στον οποίο μπορεί να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Η λειτουργία του 112 πρέπει να εξασφαλίζεται παράλληλα με τους υφιστάμενους εθνικούς αριθμούς επειγόντων (166 για τα ασθενοφόρα, 199 για την Πυροσβεστική και 100 για την Αστυνομία). Ομως η εμπειρία, στις βόρειες, ιδίως, χώρες έχει δείξει ότι οι πολίτες είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τον εν λόγω αριθμό όταν το 112 έχει επίσης καθιερωθεί ως ενιαίος αριθμός επειγόντων σε εθνικό επίπεδο, αντικαθιστώντας τους επιμέρους αριθμούς. Πράγματι, όταν κάποιος χρειάζεται επείγουσα βοήθεια μέσα στο άγχος και στην πίεση που νοιώθει είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάται έναν μόνο παρά περισσότερους αριθμούς. Στην Ελλάδα, το ποσοστό γνώσης του 112 είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ (γύρω στο 4% θα καλούσε το 112 σε περίπτωση ανάγκης σε μια ξένη χώρα).

Η γνώση του 112 από μόνη της μπορεί να σώσει ζωές. Αλλά καλόν είναι να γνωρίζουμε και πώς να χρησιμοποιούμε το 112, όπως και κάθε άλλον αριθμό κλήσεως έκτακτης ανάγκης. Πάνω απ’ όλα δεν πρέπει ποτέ να καλούμε για παιχνίδι. Επειδή το 112 είναι ο κατ’ εξοχήν αριθμός επειγόντων στα κινητά (δουλεύει όμως και από σταθερά), τα παιδιά συχνά τον χρησιμοποιούν για παιχνίδι. Κάθε κλήση στο 112 που γίνεται άσκοπα μπορεί να εμποδίσει μια κλήση κάποιου που βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο! Ασε που αποτελεί και ποινικό αδίκημα για όσους καλούν ασκόπως. Συνεπώς, καλούμε το 112 μόνο σε πραγματική ανάγκη, ιδίως όταν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή.

Η κλήση του 112 από ανθρώπους που δεν μιλούν τη γλώσσα του τόπου μπορεί να αποβεί μοιραία. Σε ορισμένες χώρες τα κέντρα κλήσεων του 112 έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε πολλές γλώσσες. Στα Κανάρια Νησιά και στη Σουηδία για παράδειγμα η πολυγλωσσία καλύπτεται από τους χειριστές στο κέντρο. Στο Λονδίνο, σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και στην Ισπανία το κέντρο επειγόντων έχει συνάψει συμβάσεις με εφημερεύοντες διερμηνείς, οι οποίοι διευκολύνουν την επικοινωνία μέσω των κινητών τηλεφώνων, που συνδέονται σε τριμερή τηλεδιάσκεψη. Στις Βρυξέλλες, δημιουργήσαμε μια ομάδα εθελοντών που βοήθησαν το τοπικό κέντρο 112 να δοκιμάσει την υποστήριξη της πολυγλωσσίας και τώρα προχωρούμε στην καθιέρωση ενός μόνιμου συστήματος για την υποστήριξη πάνω από 11 γλωσσών.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2011, στη μεγάλη πλατεία των Βρυξελλών, η μέρα του 112 θα γιορταστεί με τον σχηματισμό μιας ανθρώπινης αλυσίδας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των Αρχών για ένα 112 που να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες που ζουν ή ταξιδεύουν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης απολαμβάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής την ίδια, υψηλής ποιότητας, ιατρική φροντίδα κάτι που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμά τους.
* φυσικός, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://alevantis.blogspot.com

Γνωμικά - Παροιμίες