25 Απριλίου 2012

Επιστολή προς υποψηφίους βουλευτές

Το ακόλουθο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 25 Απριλίου 2012.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Επιστολή προς υποψηφίους βουλευτές
γράφει ο Παναγιώτης Αλεβαντής*

Η προστασία των πολιτών από ατυχήματα και καταστροφές σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο των προεκλογικών εξαγγελιών των υποψηφίων βουλευτών - παρόλο που αφορούν την καθημερινότητα όλων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες υποψήφιοι βουλευτές,

η προστασία των πολιτών από ατυχήματα και καταστροφές δεν είναι απλή υπόθεση. Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής σε αυτό τον τομέα πρέπει απαραίτητα να συνεκτιμήσει τρεις κατηγορίες κινδύνων. Πρώτον, τους κινδύνους στους οποίους οφείλονται τα περισσότερα θύματα. Όπως έχει αναφερθεί κατ' επανάληψη σε αυτή τη στήλη, οι κύριες αιτίες θανάτου και υποβαθμισμένης ποιότητας ζωής είναι με σειρά σπουδαιότητας τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι νεοπλασίες (καρκίνοι), τα αναπνευστικά, οι τραυματισμοί και οι νευροψυχιατρικές ασθένειες. Δεύτερον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι στους οποίους οφείλονται δυνητικά οι μεγαλύτερες απώλειες περιουσίας, δηλαδή οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Τρίτη σημαντική κατηγορία κινδύνων, που δεν πρέπει να αγνοηθούν, είναι και οι κίνδυνοι που απειλούν τη ζωή και την περιουσία των πολιτών όπως η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων μπορεί να γίνει μόνον με βάση μια συστημική προσέγγιση που να περιλαμβάνει με τη σειρά διάφορες φάσεις. Η πρώτη από αυτές τις φάσεις, η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον επιμέρους κίνδυνο, είναι η πρόληψη και ο μετριασμός των επιπτώσεων. Κύριοι και κυρίες υποψήφιοι, τα μέτρα για τη σωστή διατροφή, την προσεκτική χρήση των φυτοφαρμάκων, τη διακοπή του καπνίσματος, την κυκλοφοριακή αγωγή και την αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή όταν μιλούμε στο κινητό πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προεκλογικών σας προγραμμάτων. Όπως και τα μέτρα για τον προσεισμικό έλεγχο και ενίσχυση των κτηρίων αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Παράλληλα, νομίζω ότι τα προγράμματά σας πρέπει να καλύπτουν κατά προτεραιότητα και τη δεύτερη φάση, δηλαδή την ετοιμότητα και την επέμβαση για την αντιμετώπιση κάθε τύπου συμβάντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ορθολογική χρήση των πόρων της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, η αξιολόγηση από ανεξάρτητους φορείς της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής και η καθιέρωση μέγιστου χρόνου επέμβασης για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης της καθημερινότητας θα βελτίωναν σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω ενός συστήματος επικοινωνιών υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με τακτικές διακλαδικές ασκήσεις ετοιμότητας θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ανώφελες τριβές μεταξύ των υπηρεσιών οι οποίες μπορούν σε περίοδο μεγάλης καταστροφής να αποβούν μοιραίες. Η ανάπτυξη ενός συστήματος διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, συντονισμού και πληροφόρησης (ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου C4I) που να καλύπτει όλη την επικράτεια είναι επιβεβλημένη σε μια χώρα με τόσες απειλές. Η ορθή εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης (112) που έχει καθυστερήσει επειδή κάθε υπηρεσία θέλει να διατηρήσει τον δικό της αριθμό επειγόντων είναι επιτακτική ανάγκη σε μια χώρα που θεωρεί τον τουρισμό ως μια από τις βαριές της βιομηχανίες. Όπως επίσης αναγκαία είναι και η εγκατάσταση ενός γενικευμένου συστήματος συναγερμού που θα ειδοποιεί άμεσα πολίτες και επισκέπτες για επικείμενες ή εξελισσόμενες καταστροφές.

Όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στα προεκλογικά σας προγράμματα, όχι μόνο ως υποσχέσεις αλλά και ως σχέδια με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, προϋπολογισμούς και αναλύσεις επιπτώσεων. Είναι σίγουρο ότι πολλά οργανωμένα συμφέροντα και συντεχνίες θα αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης σε αυτό τον κρίσιμο τομέα. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν αναλυτικά αφού είναι λίγο-πολύ γνωστά σε όλους. Όποιος όμως υπόσχεται μια καινούργια Ελλάδα, και πολλοί από εσάς την υπόσχεστε καλοπροαίρετα, θα πρέπει λόγου χάριν να υποσχεθεί και να υλοποιήσει την άφιξη του ασθενοφόρου στις αστικές περιοχές σε 10 το πολύ λεπτά από την τηλεφωνική κλήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή του γεωεντοπισμού του καλούντος. Είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή το ασθενοφόρο έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση …

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες υποψήφιοι βουλευτές,

τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και στη χώρα μας ένα μεγάλο κίνημα εθελοντικής προσφοράς, συχνά, αλλά όχι πάντα, και με την υποστήριξη του κράτους. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι με διάθεση προσφοράς που αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι λάθος η πολιτεία να περιμένει από τους εθελοντές και τις εθελόντριες να καλύψουν μόνοι τους τις όποιες ελλείψεις, όταν ο ρόλος τους απαιτεί πλαισίωση από τη συντεταγμένη και οργανωμένη πολιτεία. Και είναι λάθος να θεωρείται ότι οι εθελοντές είναι άβουλοι παρατηρητές χωρίς άποψη. Πολλοί είναι συχνά καλύτερα ενημερωμένοι για τις διεθνείς εξελίξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού συχνά προσφέρουν υπηρεσίες και σε ξένες χώρες ερχόμενοι σε επαφή με ξένους συναδέλφους τους. Μπορούν να βοηθήσουν αν αξιοποιηθούν κατάλληλα αλλά δεν θα σωπάσουν και μπροστά στις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες για τις οποίες συχνά την ευθύνη φέρουν παλιότεροι συνάδελφοί σας.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες υποψήφιοι βουλευτές,

πάνω απ' όλα, περιμένουμε να ιεραρχήσετε σωστά τις προτεραιότητές σας και να αναλάβετε δράση προκειμένου η Ελλάδα να μην χάνει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους ανθρώπους από τραυματισμούς, από νεοπλασίες, από κάθε είδους εξαρτήσεις, λες κι έχουμε πόλεμο. Ο σημαντικότερος πόρος αυτού του τόπου είναι οι άνθρωποί του - προστατεύστε τους από τις πραγματικές απειλές της καθημερινότητας. Και να είστε σίγουροι πως οι πολίτες θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα!

* Φυσικός, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com

Γνωμικά - Παροιμίες