10 Ιανουαρίου 2019

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019. 13ο ένθετο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινότητα των πολιτών στην εκπομπή «Και μία, και δύο» με δύο πρόσχαρες, ευγενικές, γλωσσομαθείς και επαγγελματίες δημοσιογράφους, τη Δομίνα Διαμαντοπούλου και τη Μυρσίνη Λιοναράκη. Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 1 μέχρι τις 2 (το μεσημέρι ...) στον Αθήνα984.

Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής στην οποία αναφερθήκαμε στο ευρωπαϊκό εξάμηνο.Το €υρώ έπρεπε να έχει συνοδευτεί από μια κοινή οικονομική πολιτική (δηλαδή έναν κοινό προϋπολογισμό της ευρωζώνης) και ακόμη περισσότερο από την πολιτική ένωση της Ευρώπης. Αντί αυτών και για να επιτευχθεί ο αναγκαίος συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών θεσπίστηκε ένα Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο τα κράτη μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν εθελοντικά – πληθωρισμός κάτω του 3%, δημόσιο χρέος κάτω του 60% (ή μείωση κατά 5% ετησίως).

Η χρηματοπιστωτική κρίση επέβαλε επιπλέον τη θέσπιση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και συμπληρωματικών μέτρων για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών. Υπάρχει συντονισμός σε τρεις τομείς:
  • δημοσιονομικές πολιτικές (έλεγχος προϋπολογισμών για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών με την αποφυγή υπερβολικού δημόσιου χρέους),
  • πρόληψη των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (υπερβολικά ελλείμματα, φούσκες στην αγορά ακινήτων, μεγάλη ανεργία, κρίση ρευστότητας, επενδύσεις, εξαγωγές-εμπορικό ισοζύγιο, κόστος παραγωγής, παραγωγικότητα).
    • Για την Ελλάδα έχει δρομολογηθεί επίσης διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η χώρα υπάγεται σε επιπλέον εποπτεία ανά 3μηνο ή 6μηνο με βάση τις οικονομικές προβλέψεις και τα στοιχεία της Eurostat. Προβλέπονται πρόστιμα αν δεν τηρηθούν οι σχετικές δεσμεύσεις (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ με βάση τις πραγματικές αξίες, ενίσχυση του προσωπικού της ΑΑΔΕ, εφαρμογή ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλο το δημόσιο και πλήρη ψηφιοποίηση της συλλογής φόρων).
  • διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν δύο επιμέρους κεφάλαια:

Δεν υπάρχουν σχόλια: