08 Αυγούστου 2019

Ετήσια έκθεση ανταγωνισμού για το 2018

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019. 41ο ένθετο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινότητα των πολιτών στην εκπομπή «Και μία, και δύο» με δύο πρόσχαρες, ευγενικές, γλωσσομαθείς και επαγγελματίες δημοσιογράφους, τη Δομίνα Διαμαντοπούλου και τη Μυρσίνη Λιοναράκη. Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 1 μέχρι τις 2 (το μεσημέρι ...) στον Αθήνα984.

Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής στην οποία αναφερθήκαμε στην ετήσια έκθεση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018.
  • Όλες οι ετήσιες εκθέσεις ανταγωνισμού και τα συνοδευτικά έγγραφα με αναλυτικούς πίνακες υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής και του Δικαστηρίου.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (ειδική αναφορά στο άρθρο 4 παράγραφος 2 - «...τα κράτη μέλη κατ' ελάχιστον διασφαλίζουν ότι το προσωπικό και άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις κατά την άσκηση των εξουσιών των άρθρων 10 έως 13 και του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας στις εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού: α) είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν τις εξουσίες τους για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες εξωτερικές παρεμβάσεις ...»)
  • Ανώνυμο εργαλείο καταγγελιών για συμπράξεις (cartels)
  • Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση από τα εθνικά δικαστήρια των ζημιών που έχουν υποστεί τα θύματα παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού (άμεσοι αλλά και έμμεσοι αγοραστές)

Δεν υπάρχουν σχόλια: