04 Ιανουαρίου 2006

Début - Starting - Εγκαίνια

This is a first message on my blog. I will write in three languages as I see fit. Readers can post comments in any of these three languages. All articles in English will be marked EN.

Ceci est un premier message sur mon blogue. J'écrirai en trois langues selon mes priorités. Les lecteurs peuvent introduire des commentaires dans une de ces langues. Tous les articles en Français seront marqués avec FR.

Εγκαίνια του ιστολογίου μου. Θα γράφω σε μιαν από τις τρεις γλώσσες αναλόγως. Οι αναγνώστες μπορούν να σχολιάσουν σε μιαν από αυτές τις τρεις γλώσσες. Όλα τα άρθρα στα Ελληνικά θα σημειώνονται με GR.

1 σχόλιο:

Nikos Dimou είπε...

A very interesting experiement, ελπίζω να έχει απήχηση, je vous serre la main!

Und auf Deutsch?
Gratuliere!