04 Ιανουαρίου 2006

GR-Αντισημιτισμός

Ποιές αλήθεια είναι οι αιτίες που για αιώνες τώρα δημιουργούν αυτήν την πληγή;

Νομίζω πως όπως η αντίδραση είναι αποτέλεσμα της δράσης έτσι και ο αντισημιτισμός είναι αποτέλεσμα του σημιτισμού - θάλεγε κανείς της τάσης που έχουν οι απόγονοι του Αβραάμ να οχυρόνωνται πίσω από τους τοίχους της «περιουσιότητας» και της ανωτερότητας τους, θεωρώντας πως όλοι οι άλλοι οφείλουν να αποδέχονται χωρίς συζήτηση τα αιτήματά τους.

Ίσως βέβαια και να κάνω λάθος αλλά βλέπω πως υπάρχουν και Ισραηλίτες που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και διαχωρίζουν τη θέση τους (βλέπε http://www.nkusa.org/) τασσόμενοι μάλιστα, ισραηλίτες αυτοί, ακόμη και εναντίον του κράτους του Ισραήλ ! Αλλά και η ίδια η Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πως αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά το ζήτημα της Γης της Επαγγελίας στο βιβλίο της Γένεσης (όπου ο Αβραάμ πλήρωσε για να αγοράσει γη όπου έθαψε τη γυναίκα του) σε σχέση με μεταγενέστερα βιβλία (Ιησούς του Ναυή, Σαμουήλ, κλπ.) στα οποία ο περιούσιος λαός εντέλλεται να εξολοθρεύσει τους κατοίκους των προς κατάκτηση εδαφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: