27 Δεκεμβρίου 2018

Που βρίσκει τα λεφτά η ΕΕ και που τα ξοδεύει

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018. Ενδέκατο ένθετο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθημερινότητα των πολιτών στην εκπομπή «Και μία, και δύο» με δύο πρόσχαρες, ευγενικές, γλωσσομαθείς και επαγγελματίες δημοσιογράφους, τη Δομίνα Διαμαντοπούλου και τη Μυρσίνη Λιοναράκη. Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 1 μέχρι τις 2 (το μεσημέρι ...) στον Αθήνα984.

Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής στην οποία αναφερθήκαμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύσαμε πού βρίσκει τα λεφτά και που τα ξοδεύει.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:
 • Έκθεση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2017 (συνολικού ύψους 137 δις €).
  • Έσοδα:
   • Ποσοστό από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε χώρας (το 2017 η Ελλάδα κατέβαλε ποσοστό 0,70% του ΑΕΕ ήτοι 901 εκατ. € + 117 εκατ. € για επιστροφές Βρετανίας, Δανίας, Κάτω Χωρών, Αυστρίας και Σουηδίας + 160,8 εκατ. € για διορθώσεις ΑΕΕ=1,12 δις €).
   • Ποσοστό (0,03%) επί του ΦΠΑ (το 2017 η Ελλάδα κατέβαλε 219 εκατ. €).
   • Ίδιοι πόροι (το 2017 η Ελλάδα κατέβαλε 160,8 εκατ. € από δασμούς εισαγόμενων προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών), πρόστιμα πολιτικής ανταγωνισμού, φόροι επί των μισθών του προσωπικού, εισφορές τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα και τόκοι.
  • Δαπάνες:
   • Βιώσιμη ανάπτυξη – Φυσικοί πόροι 56,7 (41,3 %) (Γεωργικά Ταμεία, Ταμείο Αλιείας, LIFE για περιβάλλον) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 2,85 δις €
   • Πολιτική συνοχής 35,6 δις € (26%) (Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συνοχής, Κοινωνικό, Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 1, 55 δις €
   • Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 21,4 δις € (15,6%) (ερευνητικά προγράμματα, Erasmus+, μεταφορές, ενέργεια, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ταμεία στρατηγικών επενδύσεων και ΜΜΕ) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 318,3 εκατ. €
   • Εξωτερική πολιτική 9,8 δις € (7,1%) (πολιτική γειτονίας, προενταξιακή βοήθεια, αναπτυξιακή συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 0 €
   • Διοικητικά έξοδα 9,656 δις € (7%) (μισθοί, συντάξεις, κτήρια, πληροφορική, ασφάλεια, κατάρτιση, μετάφραση, Ευρωπαϊκά σχολεία) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 27,8 εκατ. €
   • Ασφάλεια και ιθαγένεια 2,87 δις € (2%) (Δικαιοσύνη, Ταμεία για άσυλο και μετανάστευση, εσωτερική ασφάλεια, Μηχανισμός πολιτικής προστασίας, Υγεία, Καταναλωτές, Δημιουργική Ευρώπη, Δικαιώματα, ισότητα, Τρόφιμα και ζωοτροφές) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 378,9 εκατ. €
   • Ειδικά χρηματοδοτικά μέσα 1,3 δις € (1%) (Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, Ταμείο αλληλεγγύης, Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας) από τα οποία η Ελλάδα πήρε 0,1 εκατ. €
  • Το 2017 η Ελλάδα έδωσε 1,57 δις € και πήρε 5,13 δις €
 • Ο προϋπολογισμός του 2019 εν συντομία.
 • Η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο - οι προϋπολογισμοί του μέλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: